Slides collectieve sessie vormen en organiseren van een groep [Informatie over het vormen van een groep] (1)
Contract erfpacht en/of recht van opstal [Voorbeelddocumenten] (1)
Vrijwilligerscontract voorbeeld [Voorbeelddocumenten] (1)
Subsidies voor investeringen van bouwwerken via het VIPA [Over vastgoed en geschikte constructies] (1)
Net als thuis: onderzoek wooninitiatieven in Nederland [Inspiratie] (1)
Op zoek naar het logo van GiPSo? [Over GiPSo] (1)
Fiscale attesten? [Meer informatie over financiën] (1)
Checklist huishoudelijk reglement [Projectontwikkeling] (1)
Intentieverklaring voorbeeld [Projectontwikkeling] (1)
Voorbeeld businessplan -basis- [Projectontwikkeling] (1)
Voorbeeld businessplan basis [Meer informatie over financiën] (1)
Vragenlijst behoeften ouders en kinderen [Projectontwikkeling] (1)
Vragenlijst behoeften ouders en kind [Informatie over het vormen van een groep] (1)
Engagementsverklaring voorbeeld [Informatie over het vormen van een groep] (1)
Stappenplan projectontwikkeling [Projectontwikkeling] (1)
Bouwstenen in de conceptuele fase [Projectontwikkeling] (1)
Voorbeeldstatuten cvba-so [Voorbeelddocumenten] (1)
Voorbeeldstatuten vzw [Voorbeelddocumenten] (1)
Meer lezen over fondsenwerving? [Meer informatie over financiën] (1)
Alternatieve financieringsplatformen -regelgeving [Over vastgoed en geschikte constructies] (1)
Juridische gids cohousing [Over vastgoed en geschikte constructies] (1)
Het coöperatief financieren en beheren van zorgvastgoed [Over vastgoed en geschikte constructies] (1)
Wijzersterk vzw aan het woord [Ervaringsdeskundigen aan het woord] (1)
Leen Goeman, Bijs vzw, aan het woord [Ervaringsdeskundigen aan het woord] (1)
Nadia Quintens, Bindkracht vzw, aan het woord [Ervaringsdeskundigen aan het woord] (1)
Bindkracht Invest - Ethisch investeren in vastgoed [Over vastgoed en geschikte constructies] (1)
Het belang van een vastgoedconcept in de projectontwikkeling [Over vastgoed en geschikte constructies] (1)
Over lokale besturen en vermaatschappelijking van zorg [Meer over missie en visie] (1)
Toekomstdromen in een ouderinitiatief [Informatie over het vormen van een groep] (1)
Ondersteuning van de groep [Informatie over het vormen van een groep] (1)