VZW Heldenhuis is nog op zoek naar 2 heldinnen!

VZW Heldenhuis is een kleinschalig woonzorgproject in Eeklo voor 12 jongvolwassenen met een verstandelijke en/of licht motorische beperking. Momenteel telt de groep 10 helden en hebben we nog 2 plaatsen beschikbaar!

Met ons ouderinitiatief willen we voor onze jongvolwassenen met beperking (opening Heldenhuis voorzien eind 2023-begin 2024) een passende woonplek realiseren waar ze een zo optimaal mogelijke kwaliteit van ondersteuning krijgen en het tevens ook kansen biedt om zich te kunnen ontplooien in een zinvolle dagbesteding.

De bewoners binnen ons Heldenhuis zijn burgers in de samenleving die zoveel als mogelijk zelf de regie over hun leven mogen voeren.
Daar onze jongeren daartoe zelf gering in staat zijn, willen we als ouder hun belangen zo goed mogelijk blijven behartigen en/of bekrachtigd zien. Daarom willen we als VZW Heldenhuis zeggenschap hebben over de kwaliteit van de inhoudelijke zorg en de organisatorische aspecten binnen het woonzorgproject.
Zo hopen we met ons project een thuis te creƫren voor onze kinderen waar ze zich veilig, vertrouwd en geborgen voelen. Dit is alleen mogelijk als onze kinderen voldoende en op maat gesneden woonbegeleiding en ondersteuning krijgen. Dit willen we realiseren via een nauwe samenwerking met een professionele zorgpartner.

Interesse? Neem dan gerust contact op via info@heldenhuis.be