Vzw Bindkracht stelt voor: open plaats in woon-en dagondersteuning

Vzw Bindkracht, een ouderproject in Landen, biedt een open plaats aan in een huis met intensieve woon- en dagondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit huis wil een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis vormen. Voor deze open plaats zijn we op zoek naar een man met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

We werken kracht- en vraaggericht. We vertrekken tevens vanuit het solidariteitsbeginsel. Onder solidariteit verstaan we dat datgene wat ieder kan inbrengen, aangewend kan en mag worden voor alle betrokkenen, onder meer op financieel vlak (pvb). Tot slot zetten we in op inclusie. Naast de inzet van een stevig professioneel team steunen we op een betrokken vrijwilligerswerking die zowel persoons-als projectgebonden een waardevolle pijler vormt.

De groep bestaat momenteel uit 12 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende beperkingen. Het is een heterogene groep: mannen en vrouwen, lichte en zware zorgnood. Er is zowel overdag als ‘s nachts begeleiding aanwezig. Overdag ondersteunen we de bewoners tijdens een kwaliteitsvolle dagbesteding in ons atelier (geïntegreerd in de villa). We houden hierbij rekening met de individuele doelstellingen, wensen en noden van onze bewoners en hun netwerk. Het residentiële verblijf kan gaandeweg opgebouwd worden.

Ben je op zoek naar woon-en dagondersteuning? Heb je een lichte tot matige verstandelijke beperking, ben je tussen 21j en 35j, ben je een man, ben je niet-rolstoelafhankelijk en beschik je over een persoonsvolgend budget ? **

Is er bereidheid tot engagement van je eigen netwerk? Staan jullie samen achter de visie en uitgangspunten van vzw Bindkracht?

Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan om kennis te maken met vzw Bindkracht. Hiervoor maak je een afspraak met Nadia Quintens. Als je graag bij ons komt wonen, dan bieden we een voortraject aan van meerdere maanden samen met de pedagogisch verantwoordelijke om na te gaan of de zorgvraag een goede match kan zijn met het aanbod in vzw Bindkracht.

Neem gerust al eens een kijkje op onze website: www.vzwbindkracht.beNeem voor meer informatie contact op met Nadia Quintens via 0475/65.06.13 of via nadia@vzwbindkracht.be

** aanbod

  • Het aanbod staat niet open voor mensen met ernstige gedragsproblemen
  • Het aanbod staat niet open voor mensen met complexe medische problematiek