Vzw Vriendenhuis Ter Loo is op zoek naar 4 residenten voor de ondersteuning van 15 bewoners

Hey jij daar !
Wil jij elke dag wel iets betekenen voor een ander en lijkt betaalbaar wonen in een studio van een oud klooster ook wel iets voor jou?
Ben jij graag die goede buur voor jonge mensen met een beperking en kan je 1 nacht op 4 van permanentie(=aanwezig) zijn?
Voel je je aangesproken? Dan vind je hieronder meer info:

Ter Loo wordt vanaf het voorjaar 2023 een nieuwe, warme thuis voor 15 jongvolwassen met een fysieke en/of mentale beperking.
Ze worden overdag bijgestaan door creatieve, professionele begeleiders en zorgkundigen om hun leven zo aangenaam mogelijk te maken en hen in hun kracht bij te staan om zo zelfstandig mogelijk aan het werk te gaan.

In dit project werd er bewust voor gekozen om ook niet-professionelen in te schakelen voor de nachtelijke permanentie en ondersteuning van de 15 bewoners.

Er wordt intensief gezocht naar vier residenten. Dat zijn erg geëngageerde burgers die eveneens in het gebouw wonen en ook een aanspreekpunt kunnen zijn voor de bewoners. Ze zijn 1 nacht op 4 van permanentie. Dit betekent dat ze ’s nachts aanwezig moeten zijn voor dringende of onverwachte situaties. Bijvoorbeeld iemand die de deur achter zich dicht heeft getrokken en niet meer binnen kan, iemand die zich ziek voelt en niet goed weet wat te doen.
Overdag hebben ze vooral een sociale functie . Ze slaan een babbeltje op de gang, horen eens hoe het gaat, … zoals een goede buur zou doen.

Er wordt niet verwacht dat de residenten constant of op vaste tijdstippen aanwezig zijn. In geval van geplande afwezigheid moet een oplossing gezocht worden met collega’s residenten, indien nodig kan dit ook gebeuren via de teamcoach. In elk geval moet er nachtelijke permanentie zijn. Er wordt niet verwacht dat de residenten met de bewoners activiteiten organiseren, maar dit kan uiteraard wel.

Bij gebrek aan 4 vaste residenten kunnen ook stagiairs, ouders, het netwerk van de bewoners tijdelijk deze functie innemen.
De residenten mogen de bewoners ook wijzen op het naleven van het huisreglement en zorgen mee voor een goede sfeer en ze wonen ook de bewonersvergaderingen bij, samen met de coördinator van Ter Loo en ‘t Veldzicht.

De residenten hebben een vrijwilligerscontract met VZW Vriendenhuis Ter Loo/’t Veldzicht VZW. Het zijn dus geen personeelsleden van Ter Loo/’t Veldzicht VZW. Het zijn mensen met een eigen job buiten de sociale sector die zich willen engageren om bij dringende of onverwachte situaties ’s nachts bereikbaar te zijn voor de bewoners.
De residenten beschikken per bewoner over de nodige gegevens en hebben een goed contact met het netwerk van de bewoners en ze worden gecoacht door ’t Veldzicht.

Bij interesse, graag een mailtje naar mieke.fiems@terloo.be of tel via 0468/566369