VZW Villa Vief zoekt nog 4 jongeren met een beperking!

Villa vief vzw is een project opgericht door ouders van jongeren met een matig verstandelijke beperking. Het doel is om de jongeren, met de nodige begeleiding, zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.

Langs deze weg willen wij kenbaar maken dat vzwVilla Vief nog 4 open plaatsen heeft voor jongeren met een beperking (liefst met een PVB).