Over de categorie Infofiches

Het voorbije jaar brachten we heel wat nuttige info samen op korte, overzichtelijke infofiches. Deze willen we nu graag delen met jullie.

De nieuwe infofiches zijn :

  • VIPA-subsidies
  • Financieel plan
  • Projectplan of ondernemingsplan
  • Erfrecht en recht van opstal
  • Domicilie
  • Samenwerken met een vergunde zorgaanbieder
  • Samenwerken met pleegzorg
  • Samenwerken met een sociaal verhuurkantoor of een sociale huisvestingsmaatschappij

Alternatieven

Zoals jullie weten ondersteunt GiPSo ouders/particulieren die zelf een kleinschalig, inclusief woon- of dagbestedingsproject willen opzetten voor personen met een beperking. Een eigen project, volledig zelfstandig van nul uit de grond stampen, vraagt wel wat van mensen. Vanuit GiPSo proberen we daarom iedereen die naar ons toekomt zo goed en efficiënt mogelijk vooruit te helpen.
En…mensen en noden zijn verschillend en de markt is in volle ontwikkeling. Daarom vinden wij het anno 2021 ook onze opdracht om iedereen die bij ons aanklopt bondig en accuraat in te lichten over mogelijke alternatieven die hiervoor intussen al bestaan. Zo kan iedereen de voor hem/haar juiste keuze maken. GiPSo is onafhankelijk en heeft geen commerciële belangen. GiPSo is gesubsidieerd door het VAPH. Als neutrale partner zijn we dan ook goed geplaatst om voor jullie een overzicht te maken van wat de markt vandaag te bieden heeft.

We verzamelden antwoorden op een aantal vragen die ouders (of andere particulieren die een initiatief willen opstarten) ons vaak stellen.
Zo hebben we infofiches opgemaakt over Inclusie Invest, Toontjeshuizen, Thomashuizen, VillaVips, Oak Tree Projects, Wooncoop en Pathmakers.