De Droommobiel vzw zoekt kandidaat deelnemers, geinteresseerde ouders, partners en sponsors

Bieke, Anouk en Sofie zijn drie professionele begeleiders die graag zelf in Limburg een project willen opstarten voor doven en slechthorende jong volwassenen met een extra zorgvraag.

Enkele geïnteresseerde ouders sloten zich graag aan waardoor de dromers wellicht zullen evolueren naar een ouderinitiatief. Ze hebben als doel (mobiele) dagbesteding aan te bieden en zijn nog op zoek naar kandidaat deelnemers, geïnteresseerde ouders en partners of sponsors.

Interesse? Neem dan contact op via dedroommobiel@outlook.com