COckerillhof is op zoek naar een jongen en meisje om bij hen te komen wonen!

COckerillhof vzw is een inclusief cohousingproject voor personen met een beperking dat op zoek is naar nog 2 nieuwe bewoners. De uitvalsbasis van COckerillhof is een gezellig domein in centrum Hoboken waar 9 personen met een beperking samenleven met een zorggezin bestaande uit 6 gezinsleden. Hierbij staan inclusie, zelfstandigheid, maatgericht en krachtgericht werken centraal.

Personen met een beperking dromen ervan om, net zoals personen zonder een beperking, een eigen, volwaardig leven uit te bouwen. En dat is precies wat COckerillhof samen met de ouders van de bewoners wil realiseren!

COckerillhof zoekt steeds naar manieren om de zelfstandigheid van de bewoners te verhogen, zonder voorbij te gaan aan de zorgnood die ze hebben. We trachten sterk maatgericht en krachtgericht te werken en vertrekken daarbij vanuit de bewoners, die zelf bepalen wat hun verwachtingen en dromen zijn. Er wordt zeer sterk gepersonaliseerd om een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bereiken. Deze aanpak resulteert in een individueel weekprogramma op maat van iedere bewoner dat kan bijgestuurd worden afhankelijk van de interesses van de bewoner, maar ook van de opportuniteiten die dankzij onze buurtgerichte werking op ons pad komen. De jongvolwassenbewoners maken zelf keuzes op welke werkplekken ze vrijwillig willen gaan werken vb. de fietsenmaker, keurslager, in een basisschool, broodjeszaak, de Politie,…

We kiezen dus voor inclusie in alle mogelijke aspecten van het leven. Dat gaat over werk, vrije tijd, samenleven,… We blijven ons graag verder inbedden in de buurt en plukken daar ook de vruchten van. We willen een plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waarbij onze bewoners de sleutelfiguren vormen.

Onze personeelsleden hebben dus een breed takenpakket en focussen op dagwerking, woonondersteuning én jobcoaching. Om de bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen, werken we ook met heel wat vrijwilligers, stagiairs en i-Mens.

Meer info op www.cockerillhof.be

Geïnspireerd door onze visie? Heb jij (een beperkt) zorgbudget en interesse om bij ons te komen wonen? Mail naar liesbeth@cockerillhof.be